Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie blízká, či vzdálená.

4. 10. 2007

 

Historie blízká či vzdálená? 

 

Počet let je pojem velice relativní.V životě člověka je 60 let poměrně velká doba, z historického pohledu však naprosto nicotná vzdálenost.Proto může být pro řadu mladých lidí šedesát let od skončení II.světové války velmi vzdálených.Přesto však je třeba stále si připomínat celé ty válečné hrůzy, rovněž i proto, aby se již nikdy nemohly opakovat.

V souvislosti s 60.výročím skončení této války a osvobození republiky předkládám v tomto článku některá historická fakta, která jsem vybral z dostupných materiálů a které se týkají naší obce v roce 1945.

Území naší obce bylo osvobozeno dne 6.května 1945 americkými jednotkami, které postupovaly třemi směry – od Dolní Vltavice, Frymburka a Horní Plané.

V Dolní Vltavici vyhodily ustupující německé jednotky SS do vzduchu most přes Vltavu.Od rakouského Aigenu postupovaly jednotky americké armády, které tak byly zastaveny a došlo k několikahodinové přestřelce.Od odstaveného hořícího vojenského auta na farském dvoře shořela fara a domy čp.4 a 29.Další domy a školu se podařilo uhasit.Boj vítězně ukončilo americké dělostřelectvo, přičemž na německé straně byli mrtví a ranění.

V samotné obci Černá došlo rovněž ke střetu a přestřelce mezi jednotkami německého Volkssturmu a americkými jednotkami.V této souvislosti byl poškozen kostel, obecní objekt / zřejmě sběrna mléka/ vedle farního úřadu a dále budovy čp.29, 59 a 21.

Německá armáda měla na okraji obce směrem na Hůrku, v prostoru dnešního autokempinku, a směrem na Mokrou sklady válečného materiálu – motorová vozidla, děla, různé druhy zbraní a munice, za domem čp.1 bylo údajně šest tanků.

V obvodu naší obce bylo i mnoho běženců německé národnosti z východních území, kteří odtud utíkali pod hrozbou likvidace a očekávali pomoc od americké armády.Rovněž zde byly i zbytky vojenských jednotek německé branné moci a různých nacistických orgánů.

Příchodem americké armády však ještě neskončila vláda německých úřadů, státní moc nepřešla do pravomoci československých úřadů a ani příchod československé armády,bezpečnosti a finanční stráže neznamenal začátek čsl.vlády na tomto území.Veškerou výkonnou moc měl americký velitel, československé úřady ho musely o své činnosti podrobně informovat.Strážní službu vykonávali příslušníci bezpečnosti, finanční stráže a armády společně s vojáky americké armády.

Jednotky americké armády byly umístěny v objektu dnešní školy, v objektu bývalého ředitelství statků/ Adéla/ a jinde.

Na základě rozhodnutí vítězných mocností a na podkladě tzv.Benešových dekretů začal již v roce 1945 první odsun občanů německé národnosti na území Německa a Rakouska.Vojska americké armády koncem roku 1945 odcházejí.

V druhé polovině tohoto roku přicházejí na území naší obce první dosídlenci a to především z oblasti kolem Hluboké nad Vltavou a z okresu Havlíčkův Brod.Postupně se tak do Černé přistěhovalo 17 rodin, do Bližné 9 rodin, do Mokré 7 rodin, do Pláničky 5 rodin, do Muckova 6 rodin a do Dolní Vltavice celkem 19 rodin.Mezi první dosídlence patřily rodiny Rosických, Váchova, Medova, Švamberkova, Bláhova, Fikarova, Záškodova a další.

Mezi dosídlenci byli převážně rolníci, kteří se postupně zabývali i jinou činností, například povoznictvím.Nechyběli však řemeslníci jako kovář,kolář, truhlář, krejčí, švadleny,obuvníci,pekař a další.Mezi prvními byl např.obuvník Prášek, pekař Papoušek, kolář Pokorný a další.Téměř v každé obci byla hospoda a obchod.

Část občanů začala pracovat v Tuhových dolech, v pivovaře, při dobývání rašeliny, v lese anebo v Hůrce v truhlárně Delta a v Bližší Lhotě ve lnárně.

Poštovní úřad byl v Černé a v Dolní Vltavici.Poštu dovážel z nádraží v Hůrce občan Josef Záškoda z č.p.8.

Stanice bezpečnosti byla rovněž v Černé a v Dolní Vltavici a finanční stráž na Kyselově.

K 1.září 1945 byla obnovena výuka na české škole, v Černé bylo zapsáno 17 žáků.

V podzimním období 1945 byla ustanovena Místní správní komise / MSK /, která do voleb v r.1946 plnila úlohu MNV.V Černé byli členy MSK občané Jáhna, Fikar, Novotný, Bláha Josef, Kozák Josef.

V r.1945 byl v Černé ustaven dobrovolný požární sbor, jehož velitelem byl občan Rosický a předsedou občan Novotný.

V tomto roce vznikly v obci i dvě politické strany – Komunistická strana Československa, jejím předsedou byl Karel Novotný a Československá strana lidová s předsedou Josefem Kozákem.

 

 

 

 

 Článek do Zpravodaje Obce Černá v Pošumaví z r. 2005 - F.Z.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář