Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie školy v Černé.

4. 10. 2007

 

Pohled do historie školy v Černé.

 

Letošní léto nám bohužel moc přívětivou tvář neukázalo.Kalendářně sice ještě neskončilo, prázdniny jsou však nenávratně pryč a dětem začaly školní povinnosti.Především osm nových prvňáčků z celkových asi 35 žáků naší školy se bude seznamovat krůček po krůčku se všemi školními starostmi i radostmi..Slavnostní zahájení školního roku je uváděno na jiném místě, já bych si dovolil pár postřehů z historie školy v naší obci, tak jak je uvádějí kroniky. 

 

Před rokem 1774 byla Černá „přiškolena“ k Hořicím, teprve od tohoto roku zde vznikla tzv.triviální škola, kde se vyučovaly tři základní předměty – čtení,psaní a počty.Vlastní školní budova nebyla k dispozici a vyučovalo se v domě č.26.

V roce 1879 bylo povoleno zřízení druhé třídy, pro kterou byla pronajata místnost v domě č.15.Tehdy bylo v 1.třídě celkem 70 a ve 2.třídě 71 žáků.

V r.1883 se 17.května začalo se stavbou nové školní budovy a koncem srpna byla stavba dokončena.Nová budova byla postavena naproti staré a zhotovena byla jako hrubá kamenná stavba.Byla přízemní, měla dvě školní třídy a tři menší místnosti pro ubytování učitelů a kabinety.

V r.1891 se započalo s nadstavbou poschodí na přízemní školní budovu.Na tehdejší dobu se pracovalo zajímavým způsobem, střecha nebyla sejmuta, ale pomocí heverů a jiných zvedacích zařízení byla vyzvednuta nahoru a pak bylo provedeno vyzdění poschodí.Počet žáků ve škole byl tehdy 199.Ve školní budově byly 4 třídy,2 byty po dvou místnostech pro učitele, jeden kabinet, jeden kabinet s rašelinou a dřevem a záchody.Stará školní budova pak sloužila zcela jako byt pro vedoucího školy.

V r.1893 byl vybudován nový vodovod pro školu, který byl veden železným potrubím z pramene na parcele Franze Jungwirtha z domu č.45, při silnici do Pláničky.Pramen byl zachycen do dubového sudu, který byl v r.1927 nahrazen betonovou nádobou s víkem.

V roce 1911 byla připojena Bližná školou do Černé a stav žáků byl 239.

V roce 1930 uvádí kronika počet 165 žáků ve třech definitivních a jedné paralelní třídě.K Černé byly tehdy přiškoleny Slavkovice,Plánička, Nová Ves,Jámy, Bližná, Jestřábí a Tuhové závody.

V Dolní Vltavici byla podle historických pramenů postavena asi uprostřed 18.století jednopodlažní škola v č.2, která měla jednu třídu, byt pro učitele, stáj a stodolu.Mlynář Simon Zaunmüller, který začal chodit do školy v roce 1842 později uvádí svědectví o tehdejších poměrech: „ První třída se skládala z jedné úzké místnosti, kde stály podél zdi lavice bez podnožky.Na druhé straně bylo místo pro podučitele, postel, stůl a skříň na šaty.Velké množství žáků však muselo sedět na zemi.Druhá třída byla u Greiplů v č.16 a v tanečním sále „ u Hanese“ v č.14“.

V r.1842 bylo k tehdy přibližně sto let staré škole přistavěno poschodí, kde byla zřízena další třída a druhý byt pro učitele.Tehdy bylo v devíti farních obcích celkem 316 žáků.Postupně se otevíraly i paralelní třídy v Pestřici, Račíně a Dolní Borkové, odkud dosud chodili žáci do Dolní Vltavice.Podstatnou úlevu to však škole v Dolní Vltavici nepřineslo,protože v roce 1886 byly pro 256 žáků k dispozici pouze dvě třídy a taneční sál „ u Hanese“.

V r.1911 začali žáci z Bližné chodit do školy v Černé, čímž odpadla nutnost přistavit další třídu.Přesto však byla v letech 1912/13 škola v Dolní Vltavici rozšířena o dvě třídy a byt nadučitele.Pro Dolní Vltavici, Kyselov, Kozí Stráň, Horní Borkovou ,dolní část Dolní Borkové a Raclav bylo v té době k dispozici sedm tříd.

Tolik ve stručnosti k historickému pohledu na školy v naší obci.Vývoj šel neustále kupředu, samozřejmě,že podstatně ubylo i žactva, ovšem velmi nízký stav v posledním období nás staví před jednu hlavní otázku – udrží se škola v naší obci i v dalších letech?

 

Zpravodaj Obce Černá v Pošumaví z r. 2005 - F.Z.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář