Jdi na obsah Jdi na menu
 


Krasové jeskyně

7. 10. 2007

 

Krasové jeskyně.

 

 

 

 a /  Jeskyně  v grafitovém dole Bližná.

 

Grafitová ložiska v dole Bližná byla vždy doprovázena velkým tělesem krystalických vápenců,které je v neznámém rozsahu silně zkrasovatělé a prostoupené četnými krasovými dutinami, vyplněnými vodou a sedimenty.Zkrasovění vápenců způsobilo při těžbě grafitu již od samých počátků značné problémy, především silnými přítoky až náhlými průvaly vod z krasových dutin do důlních děl.Katastrofální průval spojený se značnými materiálními škodami, kdy za velmi dramatických okolností a jen díky předchozím bezpečnostním opatřením nedošlo ke ztrátám na lidských životech, zde nastal v roce 1983.Přitom byly odkryty krasové dutiny mimořádné velikosti, které jsou vedle Chýnovské jeskyně u Tábora nejrozměrnějšími jeskynními prostorami v jižních Čechách.

 

Krasové dutiny v grafitovém dole u Bližné jsou pozoruhodnou ukázkou specifických krasových procesů a výrazným způsobem přispívají k poznání charakteru krasovění v Českém masivu.Vzhledem k situování jejich vchodů na dně hlubinného dolu nemohou být běžně přístupné.Důl je nyní využíván k výrobě kvalitní balené stolní vody, jejímž zdrojem je právě podzemní tok vyvěrající do důlních prostor z krasových jeskyní.Pokud by bylo časem čerpání vody ukončeno a důl opuštěn,budou jeskyně spolu s celým důlním podzemím, zatopeny.

 

 b / Jeskyně na Vápenném vrchu.

 

V roce 2000 došlo v kamenolomu na Vápenném vrchu mezi Černou a Bližnou k důležitému objevu.Při těžbě vápence zde byla odkryta významná a po mnoha stránkách zajímavá krasová jeskyně, která je patrně součástí stejného krasového systému, jako jeskyně v grafitovém dole Bližná.

 

Jeskyně je přístupná 6 m hlubokým propusťovým komínem, ústícím ve dně lomové etáže.Ve spodní části navazuje komín na prostornou puklinovou chodbu o výšce přes 2 m a délce 15 m.Po stranách chodba přechází v nižší, kolem 1 m vysoké, členité a plošně rozsáhlé části.Uvedenou chodbu pak v nejhlubším místě křižuje hlavní chodba jeskyně, která má již těsnější profil a zatím známou délku asi 30 m.

 

Jeskyně byla zpočátku ohrožena postupující lomovou těžbou.Naštěstí se kolem ní včas podařilo zajistit ochranné pásmo, další těžbu přizpůsobit výskytu krasových prostor a tuto významnou jeskyni uchránit před zničením.Současně byl jihočeskými jeskyňáři zahájen její systematický výzkum, přinášející stále další objevy nových částí krasového podzemí.Je zřejmé, že doposud nalezené prostory, jejichž celková délka činila ke konci roku 2002 asi 70 m, jsou jen zlomkem rozsáhlejšího, zatím neznámého jeskynního systému.

 

               Podle knihy „ŠUMAVA-Příroda,Historie,Život – Baset 2003 zpracoval F.Z. 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář