Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lipenská oblast v mezolitu

10. 11. 2007
Lipenská oblast v mezolitu.

 

 

Na základě studia rozložení archeologických nalezišť pomocí prvních písemných zmínek o podhorských a horských obcích a prostřednictvím studia historických mapových podkladů, byly definovány jednotlivé sídelně historické zóny Šumavy.

 

 

Celá lipenská oblast je zařazena v první zóně, jejímž charakteristickým rysem je přítomnost pravěkých zemědělských kultur.Osídlení zde pulzovalo v jednotlivých etapách zemědělského pravěku a to zřejmě podle dobových klimatických podmínek, podle hospodářské a demografické studie pravěké společnosti.

 

 

Amatérské průzkumy na počátku 80.let 20.století vzbudily velkou pozornost archeologů.Tehdy byla ve Vltavické brázdě, v oblasti současné Lipenské přehrady, identifikována v nadmořské výšce přes 720 m řada lokalit střední doby kamenné.Díky poklesu vodní hladiny nádrže z důvodů oprav byla postupně shromážděna kolekce 2 620 štípaných artefaktů  z 15 lokalit na území táhnoucím se od Horní Plané po Dolní Vltavici.Soubory byly tvořeny jak nástroji, tak i technologickým odpadem vznikajícím při výrobě nástrojů.Část nástrojů tvořila škrabadla, využívaná většinou ke zpracování kořisti, k vydělávání kůže a zpracování dřeva.Významnou kategorii představovaly tzv.mikrolity – velmi malé štípané nástroje geometrického, většinou trojúhelníkového tvaru, které mezolitičtí lovci užívali jako součást složeného ostří specializovaných nebo univerzálních nástrojů.Dále byly nalezeny různé otloukače a podobně.

 

 

Soubor lokalit od Lipna představuje první zjištění horského mezolitického osídlení v České republice.Tehdejší meandrující tok Vltavy, tvořící osu poměrně teplé Vltavické brázdy, vytvářel příhodné podmínky pro život místních lovců a sběračů.

 

 

Jelikož však jde o náhodný a nesystematický objev, neví se dosud, zda se jednalo o sídliště stálá či sezónní, ani kolik se jich ve skutečnosti dochovalo.

 

 

Stáří těchto lokalit jsme dosud schopni určit pouze intervalem mezi lety 10 000- 5 000 př.n.l.

 

 

Pozoruhodná je i surovinová skladba kamenných artefaktů z lipenských nalezišť, kdy většinu tvořil kropenatý rohovec z Franckého Jury, tedy z pohoří vzdáleného od Lipna zhruba 200 km.Kontakty s českým vnitrozemím, s Mosteckem / rovněž 200 km / prokazuje typický šedočervený křemenec typu Skrčím.

 

 

Tato mezolitická naleziště tedy prokazují, že naše lipenská oblast, jako teplejší část Šumavy, byla osídlena již v předzemědělském pravěku.

 

 

 

 

Mezolit   =  střední doba kamenná

 

 

Artefakt =  předhistorický nástroj z kamene či kostí

 

 

 

 

(  ŠUMAVA  2003  - kolektiv  )                                         ing.Záhora František

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář