Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ohlédnutí za uplynulými 40.ti léty v naší škole

30. 1. 2008
Ohlédnutí za uplynulými čtyřiceti léty v naší škole.
 
                Měsíc září máme prakticky všichni již od nepaměti spojen se školou. Dvouměsíční prázdniny skončily a pro děti začínají školní povinnosti. A tak si tedy zavzpomínejme a připomeňme si kdo v základní škole v naší obci za období od roku 1968 učil, jaký byl počet žáků, jak to bylo se školní družinou a podobně. Údaje jsou z kroniky, kterou si učitelé právě od onoho roku vedli a já jsem si z ní udělal ty nejhlavnější , stručné výpisy.
                Ve školním roce 1968/69 chodilo do školy v Černé celkem 94 žáků, z nichž bylo 16 prvňáčků, 17 žáků druhého ročníku, třetí ročník měl žáků 22, čtvrtý 20 a pátý 19. Ředitelem školy byl Jaroslav Zimmermann a učitelský sbor byl následující: 1.p.r. učila Hana Voldánová, druhý Marie Schmidtová, děti z 3. p.r. měly Jiřinu Petříkovou, čtvrtý ročník učil Zdeněk Koukal a pátý ředitel školy.
                Ve školním roce 1969/70 bylo v naší škole dokonce 103 žáků, z toho bylo prvňáků 30 a tento ročník musel být rozdělen na třídu A a třídu B. Ve třídě 1.A začala tehdy učit Bohumíra Dědová a měla 18 žáčků a třída 1.B, která měla 12 žáků a učila je Hana Voldánová, byla tehdy označena jako třída pro žáky zaostávající. Ve druhém ročníku učila 16 žáků Marie Schmidtová, stejný počet žáků byl ve 3.ročníku, který měla na starosti Marta Tischlerová, ve čtvrtém p.r. učila 21 žáků Jiřina Petříková a 20 žáků 5.p.r. učil opět ředitel Zimmermann. Od 1.ledna 1970 nastoupil na školu Milan Strejc.
Vedoucí vychovatelkou byla tehdy Václava Lovětínská, do 31.7.1970 byla vychovatelkou Helena Hájková a po ní nastoupila Božena Lešková.
Předsedou SRPŠ / Sdružení rodičů a přátel školy/ byl Jan Benedikt.
                V dalším školním roce byl na dvě části rozdělen 2. p. r., když třídu 2.A učila Marie Schmidtová a 2.B Hana Voldánová. Prvňáčky přivítala Bohumíra Dědová, Jiřina Petříková učila do konce roku a od 1.1.1971 nastoupila Marie Ryšavá, obě učily 3.p.r. Čtvrtý ročník pak dostal Milan Strejc a pátý opět ředitel školy.
Předsedou SRPŠ byl Josef Černý.
                Celkem 93 žáků chodilo do školy ve školním roce 1971/72. Tehdy nastoupili noví učitelé a to Pavla Kubatová, která dostala 22 žáků 3.p.r. a 15 žáků čtvrtého ročníku začal učit Jan Louženský. Ostatní bylo jako dříve, první ročník s 19 žáčky pro Bohumíru Dědovou, druhý se 17 žáky učil Milan Strejc a pátý, kde bylo 20 dětí opět Jaroslav Zimmermann.
                Rovněž ve školním roce 1972/73 přišel nový učitel Jaroslav Vašta, který začal učit 23 čtvrťáků a o ostatní ročníky se podělili opět Pavla Kubatová / 1/, Milan Strejc /2/, Bohumíra Dědová /3/ a Jaroslav Zimmermann/5/. Žáků bylo tehdy opět 93.
Vychovatelka Božena Lešková odešla na jaře 1973 na mateřskou dovolenou a nahradila jí Bohumila Mrázová. Předsedou SRPŠ se stal František Lukeš.
                V dalším roce nastoupila na školu Alena Vlasáková, která začala učit 21 žáků 2.p.r., ostatní učitelé zůstali, jen Bohumíra Dědová se vdala a převzala příjmení Smolenová.
Do školní družiny nastoupila Ludmila Šinclová a rovněž i paní Strejcová a paní Kubišová.
                Obsazení v dalších létech se pak ustálilo až do školního roku 1978/79 na jménech Zimmermann, Strejc, Smolenová, Vlasáková.Počet dětí poněkud klesl v roce 1975/76 a to na 70 žáků, v dalších letech to bylo 83, 81 a v uvedeném roce, kdy odešla Alena Vlasáková a přišla Jarmila Hlaváčová, to bylo 80 žáků.
Ve školním roce 1974/75 byla poprvé naše škola čtyřtřídní, když byly 1 a 2. p.r. spojeny. V dalším roce pak byly spojeny 2 a 3. p.r., a v následujícím roce pak 3 a 4.p.r.
Od roku 1974/75 je již vedoucí školní družiny Božena Lešková.
                Ve školním roce 1979/80 odešla Jarmila Hlaváčová a nastoupil Milan Eibl, stále trvají čtyři třídy s pěti postupnými ročníky.
                Školní rok 1980/81 byl jakýmsi mezníkem, tehdy poprvé skončil zde 5.p.ročník, děti z Černé jezdily do Hořic a z osad do Horní Plané. Z učitelského sboru odešel Milan Eibl, krátce zde učila Věra Daňová, Vladimír Juhaňák a Terezie Hálová.
                V dalším roce zůstaly „stálice“ ve složení Zimmermann, Strejc a Smolenová a přibyla Marie Zieglbauerová.
Až do roku 1985 nejsou bohužel ve školní kronice uvedeny počty žáků, učitelský sbor zůstává stejný, ve školním roce 1985/86 je na škole 56 žáků, navíc vyučuje důchodkyně Vl. Rasínová.
 Od roku 1986/87 se dále spojují 1 a 2.p.ročník a škola je trojtřídní, stejně tak i v dalším roce.
Předsedou SRPŠ je Karel Strnad.
                V roce 1988/89 je na škole již pouze 45 žáků, ředitel školy Jaroslav Zimmermann již z důvodu nemoci nenastoupil a zastupuje Milan Strejc. Je spojen druhý a třetí p.r. s celkem dvaceti žáky a vyučuje jej Marie Uhlířová.
                V další roce 1989/90 zemřel v září Jaroslav Zimmermann, ředitelem se stává Milan Strejc a kromě něho vyučuje Bohumíra Smolenová první ročník a Marie Uhlířová spojenou třídu 2 a 3.p.ročníku.
                V r. 1990/ 91 nastupuje a dostává na starost spojenou třídu 1 a 4.p.r. Věra Daňová, počet žáků na škole celkem je 37.
                V roce 1991/92 dostala spojenou třídu 2 a 4.p.r. Zdena Černá, ředitelkou se stala Bohumíra Smolenová a žáků je ve škole celkem 40.
                Od roku 1992/93 je celkem 33 žáků školy spojeno pouze do dvou tříd. První a čtvrtý p.r. učí ředitelka školy a 2 a 3.p. r. Věra Daňová.Tělocvik a pracovní vyučování je přiděleno Boženě Leškové.V té době jsou pouze čtyři prvňáčci.
                Ve školním roce 1994/95 nastupuje Michaela Rokosová, vyučuje 11 žáků 4.p.r. a škola je opět trojtřídní, spojeny jsou druhý a třetí ročník.
                V dalším roce 1995/96 nastupuje 19 prvňáků, které učí Michaela Rokosová, druhý ročník se 13 dětmi učí Věra Daňová a spojenou třídu Bohumíra Smolenová. V té době se začínají vyučovat pohybové hry a německý jazyk, žáků je na škole celkem 44, ale v následujícím roce opět nastoupí 19 žáků do prvního ročníku a celkově počet na škole stoupne na 57.
                Ve školním roce 1997/98 je na naší škole opět pět postupných ročníků, spojeny jsou však ve třech třídách, celkem 59 dětí.
                V dalších letech je složení učitelek stejné, počet žáků kolem 50 se v roce 2001/02 snížil na 41. Do školní družiny nastupuje Šárka Pajpachová, která rovněž učí i tělesnou a výtvarnou výchovu a pracovní vyučování. Na škole se rozvíjí a funguje mnoho nepovinných předmětů a kroužků, / /německý jazyk, pohybové hry, počítače, zdravotní, dramatický/.
                V posledních létech, což je vlastně současnost se počet žáků pohybuje kolem třiceti, škola je dvoutřídní, spojení 1, 4 a 5 p. r. a ve druhé třídě 2 a 3.p.r.
Od 1.prosince 2005 se stává škola příspěvkovou organizací a sdružuje ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠD a nese název Základní škola a Mateřská škola Černá v Pošumaví.Ředitelkou je Věra Daňová a druhou vyučující Michaela Rokosová.V mnoha směrech vypomáhá Šárka Pajpachová.
Omlouvám se čtenářům za obšírnější pohled na naší školu, nerad bych, aby něco podstatnějšího uniklo a tak je tento článek poněkud rozvláčnější.Celkově však jenom konstatuje stav a nehodnotí nijak činnost školy, která byla jistě vždy záslužná.