Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vývoj obyvatelstva

10. 5. 2008
Vývoj obyvatelstva v naší obci.
            Vážení spoluobčané, tentokrát si zase po delší době připomeneme jak se měnil počet obyvatelstva v naší obci a v jednotlivých osadách. Statistické zjištění začíná rokem 1869, dřívější údaje nelze vměstnat do naší tabulky.
 
R o k y
Celkem
Muži
Ženy
Bližná
Černá
Dolní
Vltavice
Mokrá
Muckov
Plánička
1869
2 029
   -
   -
261
378
540
433
202
215
1900
2 507
   -
   -
359
529
692
511
203
213
1930
2 442
-           
   -
364
533
670
451
194
230
1950
   711
   -
   -
 91
268
 68
138
 75
 71
1961
   750
400
350
120
367
 31
 85
 79
 68
1970
   845
431
414
124
486
 39
 63
 92
 41
1980
   807
419
388
 93
561
 23
 41
 69
 20
1990
   796
413
383
100
582
 18
 26
 55
 15
2006
   822
424
398
 92
633
 17
 32
 32
 16
 
Počet obyvatel tak jak ho máme rozdělen podle současných osad, byl v dřívějších dobách poněkud jiný, protože k těmto osadám, které v některých obdobích bývaly samostatnými obcemi, jsou počítány i počty z dalších osad a obcí, které již zanikly.
Podívejme se proto nyní jak to vypadalo se všemi obcemi a osadami v obvodu současné obce v roce 1910. Uvádím zde vedle obyvatel i počet domů a německý název.
B l i ž n á                                              -               Eggetschlag       -              266 obyv.            -              21 domů
Č e r n á                                               -              Schwarzbach    -              635                        -              48
D o l n í    V l t a v i c e                    -               Untermoldau   -              492                        -              57
M o k r á                                             -              Mugrau              -              323                        -              31
M u c k o v                                         -              Mutzgern          -               41                         -               5
P l á n i č k a                                       -              Planles                                -              173                        -              18
R a d s l a v                                         -              Rathschlag         -              129                        -              13
H o s t i n o v a L h o t a                 -              Hossenschlag   -               49                         -               5
H u b e n o v                                      -              Hubene              -               78                         -               9
R y b á ř e                                           -              Fischbäckern    -               35                         -               2
J á m y                                                 -              Kohlgruben       -               33                         -               6
S l a v k o v i c e                                 -              Schlackern         -               89                         -              10
K r a m o l í n                                      -              Gromaling         -               22                         -                 3
B e d n á ř e / E m r y /                   -               Emmern            -               59                         -                 9
N o v á   L h o t a                               -               Neustift             -               25                         -                 4
K y s e l o v                                         -               Sarau                 -              265                        -              28
K o z í   S t r á ň                                  -               Geisleiten         -              201                        -              28
D o l n í   B o r k o v á                       -               Mayerbach      -              299                        -              36
H o r n í   B o r k o v á                      -               Fleissheim        -              231                         -              30
P e s t ř i c e                                       -               Unterstögenwald         437                        -              56
 
                Z uvedeného si sami můžeme odvodit ke kterým současným osadám / obcím / všechny ostatní zaniklé patřily. V hořejší tabulce nejsou započítány obce Horní a Dolní Borková a Pestřice, které sice patřily farností do Dolní Vltavice a rovněž děti tam chodily do školy, ale v té době náležely pod správní obec Hůrka.