Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z historie mateřské školy

 

Z historie Mateřské školy v Černé v Pošumaví
 
Černá v Pošumaví
V letošním roce to bude 30 let od doby, kdy byla dokončena do té doby největší a pro obec nejpotřebnější akce Mateřská škola. Právě v tomto čase, roku 1983, se prováděly poslední dokončující práce, aby mohla být řádná kolaudace a od 1. ledna 1984 byla Mateřská škola slavnostně otevřena.
Podívejme se však o několik desetiletí zpět. První mateřská škola byla v obci otevřena v roce 1949 a byla umístěna v budově základní školy. Dětem se zpočátku věnovala nekvalifikovaná pěstounka, v roce 1952 nastupuje a od 1. září 1953 se stává ředitelkou Věra Kopečková, maminka současné ředitelky Základní a Mateřské školy v Černé Mgr. Věry Daňové.
Zpočátku bylo ve školce 14 dětí, jejich počet se během let zvyšoval, a tak bylo potřeba hledat nové prostory. Rovněž se zvyšoval i stav žactva v základní škole, bylo nutno zřídit další třídu, bylo potřeba i tělocvičnu, každopádně bylo nutno umístit mateřskou školu jinam. Hledaly se vhodné prostory a současně vyvstala i možnost výstavby nové mateřské školy.
V únoru roku 1957 zasílá tehdejší předseda MNV Alois Ondráček spolu s tajemníkem Františkem Podroužkem na odbor školství a kultury ONV požadavek na výstavbu nové školky, tak jak bylo rozhodnuto na zasedání MNV. Odbor školství však odpověděl ve smyslu, že celostátní potřeba investic do školství je velká a apeloval na představitele obce, aby hledali vhodné prostory, protože naděje na výstavbu nové školky je mizivá.
V úvahu přicházela budova bývalé fary, která musela být rekonstruována a v roce 1962 sem pak byla přemístěna mateřská škola. Stále to však kapacitně nestačilo a bylo i nadále uvažováno s výstavbou nové MŠ, ovšem svépomocí, v takzvané „Akci Z“. To se nakonec uskutečnilo až v roce 1981, kdy byl, během tří let, brigádnicky vystavěn komplex tří budov, kotelny, transformační stanice, hospodářského bloku a objektu heren s ložnicemi, to vše za tehdejších 5 326 000 Kčs.
Podle záznamů bylo na akci odpracováno celkem 20 879 brigádnických hodin zdarma, hlavní kolaudace proběhla 9. prosince 1983. Velkou pomoc při výstavbě tehdy poskytoval státní statek, který přes zimní období stále uvolňoval dva až tři zedníky a zapůjčoval jeřáb a další potřebné mechanizační prostředky. Všechny další dodavatelské práce zajišťoval Okresní stavební podnik.
Potíže byly s dokončováním montážních prací vzduchotechnického zařízení, kvůli čemuž byl termín kolaudace a otevření MŠ posunut o několik týdnů. V budově byla dvě oddělení s kapacitou 55 dětí a jídelna, kde se stravovalo rovněž i 60 žáků základní školy.
Mateřská škola sídlí v této budově dodnes, během let však došlo k některým změnám. V roce 1992 byla část budovy rekonstruována na zdravotní středisko a v roce 2008 vzniklo v části budovy malé fitcentrum. V posledním období se provedlo vylepšení vnitřního zařízení, vybavení tříd je na velmi dobré úrovni a budova dostala novou, veselou fasádu. Všech 48 žáčků, kteří ve školním roce 2012/2013 mateřskou školu navštěvovali, bylo určitě spokojeno.
Českokrumlovský deník:  2. Říjen 2013


 
 


 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář